Terminsplanera

Digitalt stöd för lärare och   elever i undervisningen

Uppgiftsbanken

Sök bland närmre 200 beprövade lektioner/idéer för alla åldrar och inom alla områden. Samtliga kopplade till förmågor, centrala innehåll och bedömningsmatriser, värderingsdokument, lärarstöd i form av filmer, idéblad eller text. Uppgifterna är tydligt formulerade till eleverna, färdiga att skrivas ut om du så önskar.

Bonus – Du kan även lägga in dina egna uppgifter i banken som kopplas till systemet med att terminsplanera.

Till Uppgiftsbanken

Terminsplanering

Välj ut dina uppgifter i banken och koppla till en terminsmall. En för varje slöjdgrupp/klass. Efter avslutad uppgift kan du bedöma varje elev enskilt i en matris som är kopplad till uppgiften.

Historik – Bedömningshistorik sammanställs för varje elev. Alla uppgifter finns överskådligt bedömda där man ser hur långt eleven nått i de olika kunskapskraven. Du ser även vad varje klass arbetat med genom åren och vilka områden du undervisat om.

Till Terminsplanering

Bli medlem

Vill du bli medlem och ta del av alla uppgiftsförslag, bedömningsmöjligheter, filmer och mängder av annat stöd till undervisningen så kan du registrera dig genom att klicka på knappen nedan. Välkommen!

Se vårt öppningserbjudande! Klicka här

Om du redan är medlem kan du logga in genom att klicka här, eller genom menyn högst upp på skärmen.

Till registrering


Se filmen - Så fungerar det

I fimen får du en bra överblick över portalens alla fördelar. Inget mer behöver tilläggas - Se filmen!