Pelle Bohm grundare av Idegalleriet och portalen Terminsplanera

Pelle utbildade sig i Linköping 1988-89 och efter att ha rest runt lite började arbetet i skolans värld året efter.
Sju år på tre olika grundskolor i Lerums kommun följdes av en bostadsflytt till Höllviken och det första jobbet på Örtagårdskolan i Rosengård Malmö.

Efter 3½ år byttes staden mot lugnare Falsterbo och Tångvallaskolan. Här befann Pelle sig under sju år innan flytten skulle gå igen. Samtidigt som han fick jobb i Falsterbo startades Idegalleriet och skapandet av fem slöjdpärmar. Dessa togs fram under 13 år och kommer nu att stanna vid den summan i och med att Terminsplanera ser dagens ljus.
2007 byttes återigen skola och nu arbetar Pelle på Ängdalaskolor i Höllviken ett stenkast från hans hem!

"Att jag alltid i stort sätt har arbetat full tid i skolan vid sidan av utvecklandet av undervisningsstöd till slöjden ser jag som en kvalitetsstämpel på att innehållet här fungerar! Detta är min största tillgång.”

Karolin Wagner ansvarig för den textila delen av portalen.

Karolin är herr- och dam-skräddare med gesällbrev i herrskrädderi och legitimerad yrkeslärare på hantverksprogramet med inriktning på textil och design. Karolin är även legitimerad slöjdlärare för åk 1-9.

Just nu arbetar hon på PeterSvenskolan i Landskrona med ämnet slöjd samt är förstelärare och fokuserar på skolutveckling och ämnesövergripande arbete.
Karolin arbetar även på Göteborgs Universitet på slöjdlärarprogrammet. Karolin brinner för hantverket och hennes största bekymmer är hur hon ska hinna med att vila sig emellanåt!

Marcus Johnsson
ansvarig för utveckling och it-struktur

System-, webb- och app-utvecklare med 20-årig erfarenhet av att bygga databasdrivna affärssystem och portaler. Vid sidan om Terminsplanera är Marcus egenföretagare där han säljer sin kompetens och investerar i bra idéer.

Terminsplanera är helt och hållet byggd i Microsoftmiljö. Den drivs av molntjänsten Micrsoft Azure, nyttjar Micrsofts SQL-databaser och är kodad i Microsofts MVC-ramverk. Marcus största utmaning är att tolka och översätta önskemålen på portalen till användarvänliga och dugliga funktioner.

Bosatt och verksam i Höllviken