Historik

Efter att ha arbetat med att fortbilda slöjdlärare och skriva undervisningspärmar i över 14 år var det dags för ett nytt steg. Det att följa med slöjden in i den digitala världen och skapa något för HELA slöjdämnet. Tanken på att forma en plattform för båda slöjdarterna där man kunde både planera sin undervisning, hitta och arkivera bra arbetsområden och på ett enkelt smidigt sätt bedöma elevernas insatser tog fart.
Det finns inte så mycket historik ännu - den bygger vi nu!

Affärsidé

Idén är att förse slöjdläraren och eleverna med allt tänkbart stöd och hjälp för slöjdundervisningen. 

Terminsplanering på nätet

Nu finns alltså vår digital plattform på marknaden där läraren kan organisera sin undervisning och planera sin termin via portalen Terminsplanera. Som ytterligare stöd till planeringen finns en Uppgiftsbank och avdelning Övrigt stöd. Uppgifterna/arbetsområdena är kopplade till plattformen - Terminsplanering - där man planerar sin undervisning och bedömer elevernas insats. Bedömningarna sammanställs i individuella diagram så att man när som helst kan ta fram en översikt på hur långt varje elev nått i sin utveckling.
I detta diagram ser man varje uppgift var för sig genom skolåren och vilken bedömning uppgifterna fått. 

Man får en historisk tydlig översikt över elevens utveckling och hur väl eleven nått de olika betygskriteriernas nivåer. Utifrån det kan man sedan anpassa varje elevs fortsatta fokus för att nå så långt som möjligt i varje betygskriterie. Vidare finns filmer, länkar, utvärderingsdokument m.m. som stöd till uppgifterna. I uppgiftsbanken kan man även lägga in sina egna arbetsområden och koppla till bedömningssystemet. Vill man sedan dela dem med andra lärare i systemet kan man göra det eller bara behålla dem privat.

Utöver möjligheten att planera sin termin och att botanisera i uppgiftsbanken finns det länkar till värdefullt stöd från skolverket, bra pedagogiska slöjdklipp från Youtube samt Idegalleriets egna slöjdfilmer, tips på hur man kan arbeta med de olika betygskriterierna med en grupp elever och mycket annat matnyttigt som en slöjdlärare kan ha användning för!

Välkomna till marknadens kanske bästa digitala hjälpmedel för slöjdläraren!

Letar upp rätt video...