Undervisning

Terminsplanering - Planering, bedömning och uppföljning

Här hanterar du dina grupper, elever, planeringar samt dina egna uppgifter. Du sköter också bedömningar, lektionskommentarer och kan se historik för dina grupper.

Förslagsvis börjar du med att skapa dina Grupper för att sedan fylla dessa med Elever. Därefter kan du lägga in dina egna Uppgifter som du vill arbeta med under terminen innan du går till Planeringar där du hittar dina egna och våra färdiga uppgifter från uppgiftsbanken.

Bedömningar och uppföljning görs från fliken Bedömning/historik, och där kan du också se historik för varje grupp och enskild elev.

 

Letar upp rätt video...

Du måste vara medlem för att kunna se och använda terminsplaneringen

Om du vill bli medlem så kan du registrera dig. Är du redan medlem kan du istället logga in.
Om du redan är registrerad och inloggad så behöver ditt konto godkännas av oss före du kan komma åt alla tjänsterna.

Klicka på en flik för att börja organisera och strukturera

Vill du ha en bättre översikt erbjuder vi både film (högst upp) samt en lathund