Länkar

Länktips

Idéer, filmer och inspiration:
www.pintrest.com                        Här finns otaliga idéer att inspireras av.
www.amariesblogg.blogspot.se   Roliga idéer
www.sarlaslojd.wordpress.com    Instruktionsfilmer och idéer för slöjden
www.vildir.se                                lärare med slöjdsidan - Verktygsväggen
sites.google.com/site/stefansslojdsida   Instruktionsfilmer och inspiration till slöjden
www.youtube.com/channel...       Magister slöjd,  Instruktionsfilmer för träslöjden
www.youtube.com/user...             Sten Anderssons slöjdfilmer
www.surolle.se                             Slöjdare Jögge Sundqvist med sin slöjdsida
www.365slojd.se                          Idéer

Litteratur
www.larartidningar.se                  Här hittar du tidningen Uttryck för oss slöjdlärare
www.lankskafferiet.org                Här finns länkar till mycket inom skolan
www.hemslojd-tidningen.se        Hemslöjdstidningen
www.formitra.com                       Utbildningsmaterial för slöjden av Bengt Svensson

Mässor och utställningar
www.skolforum.com                    Mötesplats i Sthlm
hantverksmassan.se                    Hantverksmässan i Båstad sista veckan i juli för pedagoger
liu.se/ikk/slojdbiennalen             Vartannat år möts Sveriges slöjdlärare i Linköping

Skolverkets slöjdlänkar
www.skolverket.se/laropl...         Kursplaner  
www.skolverket.se/sok...             Övriga kursplaner  
www.skolverket.se/bedomni...    Film Bedömningsstöd år 9
bp.skolverket.se/web/bs...           Bedömningsstöd i slöjd år 6 och år 9
www.skolverket.se/sok...             Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, Slöjd i grundskolan – En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6, Slöjdens kulturella och estetiska uttryck samt Diskussionsunderlag till kursplanen i slöjd
www.youtube.com/user...            Skolverkets egen YT kanal  

Trä- och metallslöjdsalen och dess material
www.sjobergs.se                          Hyvelbänkar och inredning
www.holmtravaror.se                   Virke, material och verktyg
www.holgers.se                            Virke, material och verktyg
www.hbnova.nu                           Hyvelbänkar
www.hyvlar.se                              Verktygsförsäljning
www.slojd-detaljer.se                   Massor av slöjdmaterial utom virke
www.slojdfokus.se                        Material för skolslöjden
www.isaksadeltra.se                     Virke, material och verktyg
www.tracentrum.se                      Träfakta i pdf format att ladda ner. (Fakta och publikationer)
www.skogeniskolan.se                 Fakta om vår skog och dess innehåll
samla.raa.se/xmlui/bitstream...    Digert materiallexikon                     

Läder & skinn
slojd-skinn.se                             Försäljning av material
www.tarnsjogarveri.com            Försäljning av skinn & hudar
www.tjaderlader.se                    Försäljning av material 

Smide
www.orsajarn.se                        Material inom smide

Tälja
www.slojdeniskogen.se             idéer inom täljning
www.naturkompaniet.se           Försäljning inom bl.a. Täljning
morakniv.se                               Det handlar om knivar!
www.surolle.se                          Mycket om just täljning

Utbildning och pedagogik
www.saterglantan.com             Utbildningssäte där du kan lära dig slöjd och hantverk från grunden till yrkesnivå 
www.steneby.se                        Konst och kulturutbildning inkl. textil, form och design, läder och skinn samt trähantverk


Slöjdlärarutbildningen i Gbg  
lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen/slojd  
             
Slöjdlärarutbildningen i Stockholm
www.konstfack.se/sv/Utbildning/Lararutbildning/Amneslararprogrammet-med-inriktning-mot-grundskolans-ak-7-9-270-hp/

Slöjdlärarutbildningen i Linköping  
www.liu.se/utbildning/program/amneslarare7-9/slojdlarare-i-arskurs-7-9?l=sv

Slöjdlärarutbildningen i Umeå   
www.estet.umu.se/utbildning/ 

Facket
www.lararforbundet.se       
www.lr.se