Länkar

Länktips

Idéer, filmer och inspiration
www.pinterest.se                         Här finns otaliga idéer att inspireras av.
www.amariesblogg.blogspot.se   Roliga idéer
www.sarlaslojd.wordpress.com    Instruktionsfilmer och idéer för slöjden
vildir.se/verktygsvaggen/             Lärare med slöjdsidan - Verktygsväggen
sites.google.com/site/stefansslojdsida   Instruktionsfilmer och inspiration till slöjden
www.youtube.com/channel...       Magister slöjd,  Instruktionsfilmer för träslöjden
www.youtube.com/user...             Sten Anderssons slöjdfilmer
www.surolle.se                             Slöjdare Jögge Sundqvist med sin slöjdsida
www.365slojd.se                          Idéer
I slöjdsalen                                   Karolin Wagners hemsida
slojdlararen.wordpress.com          Leif Blomqvists hemsida
Youtube Leif                                  Leif Blomqvist youtube kanal
Youtube Karolina                          Karolina Grafs youtubekanal

Litteratur
www.lankskafferiet.org                Här finns länkar till mycket inom skolan
www.hemslojd-tidningen.se        Hemslöjdstidningen
www.formitra.com                       Utbildningsmaterial för slöjden av Bengt Svensson
www.slojdmagasinet.se               Försäljning av olika slöjd och hantverksböcker

Mässor och utställningar
www.skolforum.com                    Mötesplats i Sthlm
hantverksmassan.se                    Hantverksmässan i Båstad sista veckan i juli 

Skolverkets slöjdlänkar
www.skolverket.se/laropl...         Kursplaner  
www.skolverket.se/sok...             Övriga kursplaner  
www.skolverket.se/bedomni...    Film Bedömningsstöd år 9
bp.skolverket.se/web/bs...           Bedömningsstöd i slöjd år 6 och år 9
www.youtube.com/user...            Skolverkets egen YT kanal  

Trä- och metallslöjdsalen och dess material
www.sjobergs.se                          Hyvelbänkar och inredning
www.holmtravaror.se                   Virke, material och verktyg
www.holgers.se                            Virke, material och verktyg
www.hbnova.se                            Hyvelbänkar
www.hyvlar.se                              Verktygsförsäljning
www.slojd-detaljer.se                   Massor av slöjdmaterial utom virke
www.slojdfokus.se                        Material för skolslöjden
www.isaksadeltra.se                     Virke, material och verktyg
www.tracentrum.se                      Träfakta i pdf format att ladda ner. (Fakta och publikationer)
www.skogeniskolan.se                 Fakta om vår skog och dess innehåll
samla.raa.se/xmlui/bitstream...   Digert materiallexikon          

Textilslöjdsalen och dess material     
www. www.textilhuset.se             Försäljning av textilmaterial
www.stoffochstil.se                      Försäljning av textilmaterial
www.a-h.se                                  Försäljning av textilmaterial
www.dlrs.se                                  Försäljning av vinyl
www.folier.se                               Försäljning av diverse digitala verktyg

Läder & skinn
slojd-skinn.se                             Försäljning av material
www.tarnsjogarveri.com            Försäljning av skinn & hudar
www.tjaderlader.se                    Försäljning av material 

Smide
www.orsajarn.se                        Material inom smide

Tälja
www.slojdeniskogen.se             Idéer inom täljning
www.naturkompaniet.se           Försäljning inom bl.a. Täljning
morakniv.se                                Det handlar om knivar!
www.surolle.se                          Mycket om just täljning

Utbildning och pedagogik
www.saterglantan.com             Utbildningssäte där du kan lära dig slöjd och hantverk från grunden till yrkesnivå 
www.steneby.se                        Konst och kulturutbildning inkl. textil, form och design, läder och skinn samt trähantverk
slojdlararportalen.se                Hemsida som drivs av slöjdlärarutbildningen i Göteborg


Slöjdlärarutbildningen i Gbg  
https://lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/amnen/slojd
             
Slöjdlärarutbildningen i Stockholm
www.konstfack.se/sv/Utbildning/Lararutbildning/Amneslararprogrammet-med-inriktning-mot-grundskolans-ak-7-9-270-hp/

Slöjdlärarutbildningen i Linköping  
https://liu.se/utbildning/kurs/919tex

Slöjdlärarutbildningen i Umeå   
www.estet.umu.se/utbildning/ 

Facket
www.lararforbundet.se       
www.lr.se