Terminsplanera

Digitalt stöd för lärare     i slöjdundervisningen

Gilla och dela oss gärna på Facebook för nyheter, tips och gratisuppgifter!

Terminsplanera är en portal för lärare inom ämnet slöjd. Vi tillhandahåller digitala tjänster som på ett smart och enkelt sätt ska underlätta och stödja ert dagliga arbete. Vår idé är att samla allt på ett enda ställe - arbetsuppgifter, smidig bedömning och övrigt slöjdstöd!

Uppgiftsbanken

Sök bland närmare 200 beprövade slöjduppgifter/idéer för alla åldrar och inom alla områden. Samtliga kopplade till förmågor, centrala innehåll och bedömningsmatriser, värderingsdokument, lärarstöd i form av filmer, idéblad eller text. Uppgifterna är tydligt formulerade till eleverna, färdiga att skrivas ut om du så önskar. Banken växer hela tiden!

Bonus – Du kan även lägga in dina egna uppgifter i banken, privat eller synliga för alla, som kan kopplas till terminsplaneringen.

Uppgiftsbanken

Undervisning

Välj uppgifter i banken, eller lägg till dina egna aktuella arbetsområden, och koppla till en terminsmall. En för varje slöjdgrupp/klass. För kontinuerligt lektionskommentarer och bedöm varje elev enskilt i en matris som är kopplad till uppgiften.

Historik – Bedömningshistorik sammanställs för varje elev. Alla uppgifter finns överskådligt bedömda där man ser hur långt eleven nått i de olika kunskapskraven. Du ser även vad varje klass arbetat med genom åren och vilka områden du undervisat om.

Undervisning

Övrigt stöd

Här hittar du en mängd stöd för din undervisning i form av filmer, värderingsdokument, materialfakta, kamratbedömning, säkerhet, länkar, tips och idéer. Detta och mycket annat.

Vår idé är att samla allt intressant inom slöjd som vi hittar och lägga in här. Vi strävar efter att hela tiden fylla på stationen med kvalitet. Det finns mycket ”därute” och vi tänker välja ut det bästa, annars skapar vi det själva!

Övrigt stöd

Bli medlem

Vill du bli medlem och ta del av alla uppgiftsförslag, bedömningsmöjligheter, filmer och mängder av annat stöd till undervisningen så kan du registrera dig genom att klicka på knappen nedan. Där kan du även läsa mer om våra priser och eventuella erbjudanden. Välkommen!

Om du redan är medlem kan du logga in genom att klicka här, eller genom menyn högst upp på skärmen.

Till registrering

 

Nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev missar du ingen viktig information som rör portalen.

Så här fungerar det Se filmen

I fimen får du en bra överblick över portalens alla fördelar.

Letar upp rätt video...