Välkommen!

Terminsplanera är en portal för lärare inom ämnet slöjd. Vi tillhandahåller digitala tjänster som på ett smart och enkelt sätt ska underlätta och stödja ert dagliga arbete. Vår idé är att samla allt du behöver på ett enda ställe - Detta blir ditt egna privata, säkra slöjdrum!

Bli medlem

Vill du bli medlem och ta del av alla uppgiftsförslag, bedömningsmöjligheter, filmer och mängder av annat stöd till undervisningen så kan du registrera dig genom att klicka på knappen nedan. Där kan du även läsa mer om våra priser och eventuella erbjudanden. Välkommen!

Om du redan är medlem kan du logga in genom att klicka här, eller genom menyn högst upp på skärmen.

Till registrering

Uppgiftsbanken

Du hittar över 200 beprövade slöjduppgifter/idéer för alla åldrar, båda slöjdarterna och inom alla områden. Samtliga kopplade till förmågor, centrala innehåll, bedömningsmatriser, värderingsdokument, lärarstöd i form av filmer, idéblad eller text. Uppgifterna är tydligt formulerade till eleverna, färdiga att skrivas ut om du så önskar. Banken växer hela tiden!

Bonus – Du kan även lägga in dina egna uppgifter i banken, privat eller synliga för alla, som kan kopplas till terminsplaneringen.

Uppgiftsbanken

Undervisning

Skapa grupper och välj elevuppgifter från banken (eller dina egna uppgifter). Planera sedan din undervisning i terminsmallen. Följ upp med lektionskommentarer och bedöm varje elev i en matris som är kopplad till de planerade uppgifterna. Bedömningshistorik sammanställs för varje elev och alla uppgifter finns överskådligt bedömda där man ser hur långt eleven nått i de olika betygskriterierna. Du ser även vad varje klass arbetat med genom åren och vilka områden du undervisat om. Vår nya tjänst, Grupprummet, ingår också i Undervisning och du kan läsa mer om den här bredvid/nedan.

Undervisning

Grupprummet   NYHET!

Här skickar du information, frågor och hemuppgifter till dina elever som de kan besvara med text och egna bilder. Du kan bedöma deras utvärderingar och föra in i bedömningsmatrisen. Eleven får här sitt eget ”rum” med all historik över hens alster och kommunikation.

Övrigt stöd

Här hittar du en mängd övrigt slöjdstöd för din undervisning i form av filmer, värderingsdokument, materialfakta, kamratbedömning, säkerhet, länkar, tips och idéer. Det är en blandning av eget material och det bästa vi hittat ”där ute”!

Övrigt stöd

Nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev missar du ingen viktig information som rör portalen.

Så här fungerar det Se filmen

I fimen får du en bra överblick över portalens alla fördelar.

Letar upp rätt video...