Återgå till listan

Slöjd, uttryck och mångkultur den 10 december 2018

 
Slöjd, uttryck och mångkultur är en utställning där över 650 elever tar över Landskrona konsthall och visade upp sina slöjdarbeten. Utställningen är ett resultat av ett projekt där eleverna tolkar och ger uttryck för både global och lokal mångkultur via skolslöjden. Syftet med projektet vara att vissa upp slöjden i det offentliga rummet samt att låta eleverna mötas via slöjden i en mångkulturell stad som Landskrona. I utställningen kommer man kunna se hur eleverna använt sig av slöjden som uttrycksmedel för att uttrycka och utforska områden som identitet, mångfalden, härkomst och globalisering.
 

Utställningen visas mellan fredagen den 7 december till söndagen den 16 december.

Landskrona konsthall har öppet varje dag mellan 12.00 - 17.00