Återgå till listan

Planer i närtid den 19 mars 2018

Idag har vi diskuterat framtiden för Terminsplanera. Det var en lång och bra diskussion, och vi har intressanta idéer och spännande uppgifter framför oss.

Vad efterfrågas av slöjdlärarna för att er arbetssituation ska kunna underlättas och hur ska vi kunna utveckla Terminsplanera i den riktningen? Det var frågan för dagen.

Vår nästa utmaning, som är under pågående utveckling, är en tjänst där du som lärare kan kommunicera med eleverna. Du kommer exempelvis att kunna maila ut elevuppgifter, be om återkoppling, flippa klassrum, informera, skicka specifika utvärderingsfrågor eller ge eleverna tillgång till att föra loggbok. Eftersom vårt mål är att skapa en enkel och användarvänlig plattform så har vi som ambition att bygga detta kontolöst, det vill säga att eleverna varken behöver konto eller inloggning. Eventuellt låter vi dig som lärare välja typ av lösning, då krav kan variera från skola till skola. Varje elev får dessutom en egen presentationssida, innehållande allt från historik till foton på alster, där du som lärare kan välja att dela denna med eleven eller dess föräldrar.

För övrigt arbetar vi med att säkra portalen inför GDPR, personuppgiftslagen på steroider, och vi har ständigt en lång lista med förbättringar och tillägg som vi betar av en efter en.

Har du något önskemål på specifik funktionalitet i portalen som hade underlättat ditt dagliga arbete, eller kanske gjort att du slapp någon annan tjänst? Här gärna av dig till oss genom "Kontakta oss" med mer information! Får vi idéer som sedan blir nya tjänster i portalen så bjuder vi på en terminsavgift.

Mötet slut, nu börjar vi jobba igen!