Skriv ut

Undervisningsstöd: Tolka en saga

Förmågor att utveckla:

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 •  Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.


Centralt innehåll för årskurs 1-3:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

I denna uppgift kan du som lärare själv läsa en bok eller kanske ta hjälp av elevernas klasslärare.

Eleverna kommer att göra:

 • Skisser
 • Våttova och nåltova
 • Brodera detaljer
 • Montera sina tavlor på grenar
 • Redovisa sina tavlor för varandra i grupp

Filmklipp:

Lär dig tova från skansen
Ull - från UR kvalitet