Skriv ut
Elevuppgift
Tolka ett konstverk

Du kommer att få lära dig:

 • Olika hantverkstekniker
 • Sätta ord på din tolkning och val av inspirationsbild
 • Olika textila konstnärer

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.


Uppgift:

Ni skall få välja ett känt konstverk som ni skall inspireras av och göra om efter er egen tolkning.
Ni får använda er av tekniker som broderi, applikation, textilt tryck, lappteknik mm.
Det skall bli en 2D bild som kan ramas in eller göras till en kudde, dyna eller något annat textilt föremål.
Efter genomfört arbete skall ni skriva en slöjdrapport där ni beskriver inspirationen och er tolkning samt utvärderat ert arbete.


Detta vill jag ha in:

 • En skiss
 • En bild på ert val av konstverk
 • En rapport där ni beskriver er inspiration och tolkning.
 • Ert färdiga slöjdföremål