Skriv ut
Snabbfakta
Tolka ett konstverk
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 8-10 v.
Material
Tyg, garn, textilfärg mm.
Uppgift

Detta är en perfekt uppgift för eleverna när de ska arbeta med förmågan att tolka.
Eleverna skall välja ett känt konstverk som de skall inspireras av och göra om efter er egen tolkning.
De skall använda sig av teknikerna broderi, applikation, textilt tryck, lappteknik mm.
Slöjdföremålet skall bli en 2D bild som kan ramas in eller göras till en kudde, dyna eller något annat textilt föremål.

Förberedelser

Om ni inte tidigar haft genomgång på följande tekniker är det en bra ide om ni har det i början av arbetet:

  • Application
  • Lappteknik
  • Olika broderistygn
  • Textilt tryck med schablon