Tolka ett konstverk

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut

Undervisningsstöd: Tolka ett konstverk

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Efter genomfört arbete skall eleverna skriva en slöjdrapport där de beskriver inspirationen och sin tolkning
samt utvärderat sitt arbete.  I bif. dokument finns vissa frågeställningar där eleverna kan utgå ifrån.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart – genomgång av pedagogisk planering, uppgift och kunskapskrav

Skissa - val av konstverk

v.2

Skiss klar – kamratrespons

Genomgång av olika textila tekniker

v.3

 

v.4

 

v.5

 

v.6

 

v.7

 

v.8

 

v.9

Slöjdrapport

Tips på filmsnuttar:

Textil konst på Liljevals
Ian Barry - jeanskonstnär
Maria Adlercreutz