Skriv ut
Snabbfakta
Tolka ett område
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens uttrycksformer, Slöjden i samhället
Tid
ca 4 v
Material
Träfiberplatta (t.ex.masonit) återvinningsspill
Uppgift

Eleven får välja ett område (se undervisningsstöd) och tolka detta genom olika illustrationer på en träplatta.
Man använder sig helst av spillbitar i "skräplådorna". Slutligen för eleven enklare resonemang om sin tolkning.
Det kan man göra muntligt eller i skrift.

Förberedelser

Förbered med en träfiberplatta var och diskutera runt begreppet tolka. (se undervisningsstöd)
Se till att ha spillbitar från olika materiallådor att arbeta med.
På bilderna  nedan syns områdena glädje, vänskap, sommar, vänskap, läskigt och höst.