Skriv ut
Snabbfakta
Ask (läder)
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Läder & skinn
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 4 v.
Material
Läder 1,7- 2,5 mm tjockt och laskrem.
Uppgift

Eleven kan tillverka en ask i någon valfri storlek efter arbetsbeskrivning.

Förberedelser

Inga speciella förutom att ha material tillgängligt.