Skriv ut
Snabbfakta
Insekter och småkryp
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 10 v.
Material
Lindträ, metalltråd och tunn plåt
Uppgift

Eleven får välja en insekt där kroppen ska avbildas och formas i träslaget lind.
Övriga kroppsdelar som ben, tentakler och vingar t.ex. görs i metall, förslagsvis metalltråd och plåt.

Förberedelser

Erbjud enheter där eleverna får söka efter lämpliga insekter på nätet.
Förbered genom att ha sågat upp olika tjocka och breda bitar av träslaget lind.
Ha till hands vassa knivar och bildhuggarjärn.