Skriv ut
Elevuppgift
Insekter och småkryp

Du får lära dig:

  • Lite om träslaget lind och hur man kan forma det träslaget.
  • Om olika metaller i plåt- och trådform, hur man kan dekorera och bearbeta dessa samt hur de kan kombineras med trä.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du ska tillverka en insekt eller annat småkryp genom att forma en kropp av lind
 och övriga kroppsdelar (vingar/tentakler/ känselspröt/ögon/klor/ben) i metall.
Du ska använda dig av några olika områden och tekniker som listas nedan.
Kroppsstorlek är valfri men lämpligt kan vara en A 5 yta.
Skissa först upp på ett papper vad du ska avbilda.

Trä: Lind

Tekniker:                                               Metaller:                                                                                                                      

Täljning                                                Bockning                                                                
Bildhuggning                                       Lödning
Urgröpning                                          Trådslöjdsteknik
Ev. målning                                          Nitning  
                                                            Dekorering (tremblering, ritsning, prägling t.ex.)