Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Hårt och Mjukt
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 10 v
Material
Trä & textil
Uppgift

Eleven ska framställa två föremål. Ett i mjukt material och ett i hårt material.
De båda föremålen ska ha en koppling eller en så kallad ”röd tråd” mellan sig.

Förberedelser

Fundera på vad en s.k. röd tråd är och hur kan en koppling mellan två föremål vara mer eller mindre fyndig?