Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Hårt och Mjukt

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

I detta arbetsområde kan en modell vara att ge eleverna 10 eller 12 veckor där de kan röra sig fritt mellan textilslöjden och trä- och metallslöjden.
Det behöver nödvändigtvis inte betyda att man måste vara halva tiden på båda slöjdarterna utan man tar tid där man behöver den bäst. Huvudsaken är att man är klar inom utsatt tid.

Vi vill i uppgiften värdesätta den röda tråden, kopplingen mellan föremålen eller den fyndiga tanken om man så vill.
Vi vill få eleven att tänka längre och ännu kreativare än vad som gjorts innan.
 När en elev ska koppla ihop de båda föremålen så ligger det nära till hands att många tänker t.ex. ”Fotboll och fotbollssko ” eller kanske
”I-phone och I-phonefodral”.
 Dessa kopplingar är rätt så givna och kräver inte så mycket kreativitet från eleven.
Jag vill utmana eleverna till att tänka fyndigare än så.
En bättre koppling skulle istället kunna vara:
 Fotbollssko och röda/gula kort  (här tänker eleven förbi den ”givna” fotbollen.)
 I-phone  och ett äpple  (I-phone och företaget Apple)
Hjärta och en nyckel  (nyckeln till ditt hjärta) o.s.v.

Annan kreativitet som kan prioriteras vid bedömning kan vara att eleven är ensam om just sin idé. Ibland har fler elever samma idé och det ligger nära till hands att tro att de sneglat på varandra under planeringen.
Ge dem tipset att titta/fråga runt om vad kompisarna tänker göra så att de helst får vara unika med sin koppling mellan föremålen.
Det handlar ju lite om entreprenörskap och vem vill ta efter någon annans idé?
Förutom en god idé är det viktigt hur man framställer sin idé i föremålen. Inte bara att idén är fyndig i sig själv. Ett löv t.ex. kan ju tillverkas textilt i en mängd olika tekniker,i träfanér, tunn plåt eller varför inte böja lite bonoplex med en varmluftspistol. Värdera elevens idérikedom!

Bestäm att eleverna får första lektionen till att enbart planera så har ni lärare sedan en vecka på er att ta fram lämpligt grundmaterial till varje elev. Då kan alla börja samtidigt vid lektion två och ni kanske slipper köerna som annars bildas när du ska ta fram material under pågående lektion.

Erfarenheten har också visat att det är viktigt att begränsa storleken på elevens föremål. De vill gärna skapa stort!