Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Hårt och Mjukt

Du får lära dig:

  • Lite om olika material och dess egenskaper
  • Hur man kan göra en koppling mellan 2 föremål
  • Hur man kan utvärdera sin insats på ett bra sätt


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om din arbetsinsats.


Uppgift: 

Du ska skapa två föremål. Ett i mjukt material och ett i hårt material.
De båda föremålen ska ha en koppling eller en så kallad ”röd tråd” mellan sig.
Det kan vara symboler, färger, varumärken, känslor, personliga kopplingar eller kanske någon fysisk likhet. Försök att vara kreativ och komma på en fyndig sådan koppling!
Du kan välja hur mycket tid du vill arbeta i respektive slöjdart bara du lämnar in båda föremålen i tid.
Kan du hitta kopplingen mellan ett äpple och en I-phone?