Skriv ut
Snabbfakta
Mushus
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
2 x 5v.
Material
Trä och Textil
Uppgift

Eleverna tillverkar en mus i mjukt material och ett hus i trä

Förberedelser

Läs om olika kända möss i sagor och ifrån filmens värld och inspirera eleverna