Skriv ut

Undervisningsstöd: Mushus

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen
  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande

Första gången vi gjorde denna uppgift i år 3 blev det en upplevelse eftersom vi inte satte några gränser för husens yttre. Vissa elever startade med fantastiska byggnadsplaner och ansåg sig inte behöva några bygglov för detta! Puh!

 Tid: Eleverna jobbade med 5 ggr. träslöjd och därefter bytte den gruppen till textil- och vice versa. Om någon inte var klar fick de kanske vara 6 ggr på det ena stället men det var inte så noga.
Det fungerade mycket bra. Huvudsaken var att bli färdig på ca 10 veckor.

Här finns ju ett gyllene tillfälle att utifrån kursplanens centrala innehåll fånga upp berättelser som inspirationskällor och utgångspunkt för slöjdandet. Prata om kända möss som finns i serie, sago- och filmernas värld.
Hur kan man sedan tillverka dem i mjukt material? Vilken teknik etc?
Varför inte visa denna klassiker? https://www.youtube.com/watch?v=g-x6qTiERS8 
Här är en länk till en seriesida. Skriv möss i sökrutan! https://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/
Innan start kan man också ha lite brainstorming och be eleverna ge förslag på hur man kan bygga ett hus. Vad kan finnas med? Mushål såklart, fönster, flagga eller repstege, fasad och kanske ett staket? Färg och höjd inte minst.

Glöm inte att ha en utställning efteråt!

Kända möss: