Skriv ut

Undervisningsstöd: Insekter och småkryp

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 

I uppgiften sattes inte en storleksgräns på insekten men den bör varken vara för stor eller liten. 
Låt eleverna leta efter lämplig insekt som de därefter får skissa fram på papper.
Jag hade förberett med att såga upp ett antal lämpliga klossar i lindträ. Dessa var både avlånga, korta, tjockare och platta, allt för att eleven snabbt skulle kunna välja en bit och komma i gång. Fanns inte lämplig bit så sågade jag snabbt fram en sådan.
Efter att kroppen hade ritats upp på klossen sågade jag på bandsågen ut konturen. (bild 1) 
Därefter formades t.ex. kroppen med bildhuggarjärn. (bild 2) Glöm ej skyddsplatta!  Alt. med rasp eller fil.

 bild 1.       bild 2

Eleven valde själv vilken yta kroppen skulle ha, finputsad eller med struktur som efter bildhuggningen.
Erbjud och visa hur man kan arbeta med metallområdet. Hur man löder, böjer tråd, ev. smider, bockar och dekorerar i plåt.
Filmstöd till detta kan du hitta på portalen.
Försök få eleven att efterlikna originalet så mycket som möjligt. Kanske måste metalltråden till ben bearbetas så att de inte är jämntjocka? Hur gör man då? Vi använde en kulhammare och mot ett städ bearbetades benen. 
Ställ frågan: "Hur kan man sammanfoga metalldelarna med träkroppen?" Låt dem komma med förslag och du får ett bättre underlag för att bedöma kunskapskravet där eleven kan välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt.
Vidare gäller det bara att få eleverna att hinna måla insekterna vilket gör en enorm skillnad i slutresultatet och den efterföljande utställningen. Mycket uppskattat!