Skriv ut
Snabbfakta
Gerillaslöjd - Våga stå på dig!
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Broderi
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 9-10 v.
Material
Olika textila material
Uppgift

I denna uppgift kommer eleverna få en inblick i vad gerillaslöjd är. Uppgiften går ut på att eleverna skall hitta något som de tycker är orättvis i vårt samhälle/värld och göra en utsmyckning på skolgården där man tydligt ser deras budskap.
Eleverna använder sig av tekniker broderi och handsydda applicationer, men väljer själv vilka stygn de skall sy med.
Eleverna skall dessutom sätta ord på sin idé och bakgrund till sin inspiration.

  

  

Förberedelser

Bra är att man frågar sin rektor om det går bra att eleverna smyckar skolan med sina budskap.
Får man inte det skulle man kunna avsluta med en utställning i en korridor eller på skolans bibliotek etc.
Detta är en uppgift som man kan göra till ett ämnesövergripande projekt och samarbeta med ämnet Samhällskunskap