Skriv ut

Undervisningsstöd: Gerillaslöjd - Våga stå på dig!

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.


Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart        

 • Intro - bildspel
 • Gå igenom uppgiften
 • Skissa/Hitta idé

v.2

Genomgång 

 • Material och broderistygn
 • Sätta ord på sin idé och sin inspiration

Fortsätt skissa

Läxa – Skiss och text med idé och inspiration lämnas in nästa vecka

v.3

Genomgång av olika tekniker utifrån elevernas val

Framställningen börjar

Lämna in – skiss och text med idén och inspiration

v.4

 

v.5

 

v.6

Kamratrespons på idén, inspiration och budskapet

v.7

 

v.8

 

v.9

 

v.10

Upphängning och redovisning

Sidor att hämta info från:

Kurbits - gerillaslöjd
Kurbits - craftivism
Kurbits - garngrafitti
Yarnbombinh - inspiration