Skriv ut

Undervisningsstöd: Gerillaslöjd - Våga stå på dig!

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,

 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 


Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart        

 • Intro - bildspel
 • Gå igenom uppgiften
 • Skissa/Hitta idé

v.2

Genomgång 

 • Material och broderistygn
 • Sätta ord på sin idé och sin inspiration

Fortsätt skissa

Läxa – Skiss och text med idé och inspiration lämnas in nästa vecka

v.3

Genomgång av olika tekniker utifrån elevernas val

Framställningen börjar

Lämna in – skiss och text med idén och inspiration

v.4

 

v.5

 

v.6

Kamratrespons på idén, inspiration och budskapet

v.7

 

v.8

 

v.9

 

v.10

Upphängning och redovisning

Sidor att hämta info från:

Kurbits - gerillaslöjd
Kurbits - craftivism
Kurbits - garngrafitti
Craftivism
Yarnbombinh - inspiration