Skriv ut
Snabbfakta
Grytlapp och skärbräda (4-6)
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2 x 5 v.
Material
Bomullstyg och furuträ
Uppgift

Eleven får formge en mindre skärbräda i furu med ett inslag av ett annat träslag. Till denna gör eleven en grytlapp i lappteknik som gärna ska kopplas samman med skärbrädans form. Ett exempel är att arbeta med enklare geometriska former och då gärna i sammarbete med matematikämnet.
Poängtera gärna att en del av materialet som används kommer från återbruk ifrån de olika slöjdsalarnas spillmaterial.
Då kommer man in på detta med återvinning vilken är en miljöfråga och bidrar till en hållbar utveckling.
Hållbar utveckling: https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi/vad-ar-hallbar-utveckling-1.205851

Förberedelser

Prata geometri med matteläraren för att ta reda på elevens förkunskaper. 
Furuträ, ett något mörkare träslag och tyg till lappämnen.