Skriv ut

Undervisningsstöd: Grytlapp och skärbräda (4-6)

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Vi startade arbetsområdet med att hela klassen satt och skissade fram olika geometriska former som de lärt sig i matematiken.
Vi berättade att i deras formgivning/uttryck av både grytlapp och skärbräda så skulle de utgå från dessa geometriska former och
gärna koppla samman dem i båda föremålen. 
Vi pratade om att kunna använda sig av spilltyger och trälister från gamla trädgårdsmöbler till de olika föremålen.
På så sätt blir det återvinning vilket gynnar miljön via återvinningen.
Vi lade även till som en utmaning att man skulle kunna hänga upp föremålen på något sätt. Fundera på hur?

Vid första lektionen tillsammans bestämde oss för en arbetsgång liknande denna:

 1. Kom tillsammans överens om målet 
 2. En första skiss
 3. Kamratvärdering - förändringsförslag från en kompis. Här kan varje elev få skriva ner en förändring på kompisens skiss som kan beaktas.
  Det kan vara mindre känsligt att göra det om det är anonymt så man kan därför lotta ut skisserna som ska värderas.
 4. Bearbeta skissen utifrån ev. nya förslag
 5. Lärarfeedback - Vart är eleven på väg? - Hur långt har eleven kommit?
  - Hur kommer eleven vidare mot målet? Läraren ger sin kommentar på den skiss eleven valt.
 6. Slutför skissen efter lärarens feedback
 7. (Bedöm)