Skriv ut
Elevuppgift
Grytlapp och skärbräda (7-9)

Du får lära dig:

 • Skissa och formge
 • Vad är ett tema och en röd tråd mellan 2 föremål
 • Limfog, limma
 • Bearbeta och ytbehandla
 • Sy på symaskinen
 • Lappteknik, kombinera färger och materiallära


Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
 • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
 • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

 

Uppgift:

Du ska tillverka en grytlapp i textilt material och en skärbräda i trä.
De båda föremålen ska ha en tydlig gemensam nämnare i formgivning och tema. 
Man ska alltså kunna se att de hör samman på något sätt. (Röd tråd/koppling)
Du ska föra en digital loggbok genom processen som läraren sedan kan bedöma.
Du kan själv välja tekniker och tillsätta kompletterande material i mindre mängd 
för att i slutändan kunna uppvisa ett spännande resultat med kvalitet.
Viktigt är att anpassa ditt arbete och svårighetsgrad efter den tid du har. 

 

   
                    Ex.   Sverige                                            Ex.  Universum