Skriv ut

Undervisningsstöd: Grytlapp och skärbräda (7-9)

Förmågor att utveckla:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 
Centralt innehåll i årskurs 7-9

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material,
  till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 

 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.   

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

Vår idé var att eleverna skulle kunna gå mellan slöjdsalarna och själva välja var de ville lägga mest tid. 
Givetvis var de tvungna att tillverka både en skärbräda och en grytlapp men de kunde välja att lägga mest krut där de 
kände att de kunde prestera bäst.
Vi började med en mycket ingående presentation, med alla elever tillsammans där vi noggrant pratade om detta med ett tema i arbetet.
Hur kan man hitta en röd tråd i sitt formspråk och personligt uttryck?
Man kunde ju "enkelt" välja temat frukter t.ex. och forma en skärbräda som ett päron och en grytlapp som en citron med olika gula nyanser i 
någon form av lappteknik. Ett mer abstrakt tema kunde vara fred eller integration och utifrån det forma sina föremål i textila färger, symboler,
kända visdomsord eller i en teknik som kanske symboliserade en folkgrupp.
Bara eleven kunde motivera och förklara sina val och tankar så kunde de välja fritt. Detta gjorde de löpande i en digital loggbok som t.ex Grupprummet här i portalen.
Vi bestämde att halva gruppen var tvungna att arbeta i varsin sal de första tre veckorna så att det inte blev kaos i en av salarna direkt.
Nu fick vi en lugnare start och därefter kunde de välja var de ville gå. Viktigt kan vara att sätta upp delmål dit de siktar på att nå efter ett
visst antal lektioner. Det kan lätt annars bli att tiden springer iväg för att man lägger för mycket tid på detaljer.
Ingen fick börja det praktiska arbetet förrän de hade presenterat en godtagbar idé. 
Vi tipsade dem om att utgå ifrån sin nivå i svårigheter men ändå utmana sig med något extra.
Vi lärare hade sedan även en sittning strax efter halva tiden där vi tittade över så att alla eleverna var på banan så att de skulle hinna med uppgiften.
Vi kände efter arbetsområdets slut att för en gång skull fick alla fina föremål som kunde användas i hemmet. Alla tog hem sina arbeten!