Skriv ut
Snabbfakta
Grytunderlägg 1
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2 v.
Material
Eneträ i olika grovlekar
Uppgift

Med eneträ som underlag kan eleven tillverka 2 olika underlägg.

Förberedelser

Eneträ i stockform, rundstavar och plywood.