Skriv ut
Snabbfakta
Halssmycke
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Läder & skinn
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2-3 v.
Material
Läder 2,5-3 mm tjockt och laskremmar
Uppgift

Genom egen design tillverkar eleven ett halssmycke i läder.
Idébladet kan fungera som stöd i processen.

Förberedelser

Inte mer än att ha materialet tillgängligt och att ha grundkunskaper i arbete
med Läder & skinn. (se övrigt stöd )