Skriv ut
Snabbfakta
Nyckelbricka (läder)
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Läder & skinn
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 1-2 v.
Material
Läder ca 1-3 mm
Uppgift

Av små "spillbitar" kan man tillverka nyckelbrickor i olika former. Ett bra sätt att fylla ut en 
slöjdlektion eller varför inte för att träna på olika tekniker utan att äventyra ett större föremål!

Förberedelser

Ta fram spillådan med olika läderbitar och låt eleven skapa fria former och design.