Skriv ut
Snabbfakta
Olika uttryck
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 4 v
Material
Träfiberplatta (t.ex.masonit) återvinningsspill
Uppgift

Eleven får välja ett område (se undervisningsstöd) och på valfritt sätt illustrera det på en träplatta.
Man använder sig helst av spillbitar i "skräplådorna". Slutligen beskriver eleven processen och hur hen tänkte.
Det kan man göra muntligt eller i skrift.

Förberedelser

Förbered med en träfiberplatta var och diskutera runt begreppet - illustrera. (se undervisningsstöd)
Se till att ha spillbitar från olika materiallådor att arbeta med.
På bilderna  nedan syns områdena vi valde: glädje, vänskap, sommar, vänskap, läskigt och höst.