Skriv ut
Elevuppgift
På nytt! år 6

Du får lära dig:

  • Om vad hållbar utveckling innebär.
  • Hur du kan arbeta och utveckla idéer
  • Hur man kan beskriva sin arbetsinsats på ett bra sätt

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift:

Du ska ta ett förbrukat, trasigt eller begagnat föremål och skapa något nytt av detta genom att vara kreativ.
Försökt utmana dig i form och kvalitet. Kanske blir ditt nya föremål till något funktionellt?
Tänk på att ta vara på så mycket som möjligt av det ”gamla” och försök ha något miljötänk i uppgiften.
Syftet är inte att förändra så mycket som möjligt utan det är kvalitén i förändringen som är viktig.
Det ska du senare motivera.
Var noga med att hålla den tid du fått.

Hållbar utveckling:
"Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.