Skriv ut

Undervisningsstöd: På nytt! år 6

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 
  Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
    Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Resurshushållning genom återbruk av material.

Huvudsyftet med uppgiften är att utveckla kunskaper om resurshushållning och hållbar utveckling. Det kan innebära att utveckla kunskaper om hur man kan vara sparsam vid användningen av material, eller hur man kan reparera och återanvända dem.
På följande sida under rubriken ÄMNESMENY hittar du olika slöjdfilmer som du kan välja bland när det gäller hållbar utveckling och återvinning: https://urskola.se

Denna uppgift förbereder jag antingen någon vecka innan gruppen kommer till slöjden genom att be alla ta med ett gammalt föremål hemifrån som inte används eller som är trasigt. Jag förklarar tanken och syftet med uppgiften så att eleven bättre kan planera vad de vill ta med sig. Olämpligt är då kanske att ta med sig ett alltför litet föremål!

Alternativt är att om eleven inte har någon möjlighet att själv bidra så får läraren vara förberedd på att ha ett litet lager av begagnade prylar. En liten tur till närmsta återvinningscentral eller loppmarknad brukar ge resultat!

Föremål av trä kanske är lättast att förändra men varför inte metall- eller läderföremål? Det är upp till dig och dina kunskaper att sätta gränsen. Plast kan ju vara lite problematiskt men man kan dock använda sig av det om man vill komplettera med andra material i sitt ”nya” slöjdalster.

Låt eleven förstå att det är den nya idén och kvalitén i förändringen som är det viktiga och inte att det ursprungliga föremålet ska förändras så mycket som möjligt.
Vidare bör de under arbetets gång tänka över miljöaspekten i. (Se frågorna i Värderingsdokumentet.) 
Låt eleven arbeta och tänka utifrån det.

En utställning någonstans på skolan med bild på det ursprungliga föremålet och det nya är en rolig och
uppskattad avslutning på arbetsområdet.
I så fall får ni se till att inte börja arbetet innan ni har tagit ett foto på det ursprungliga föremålet.

Hållbar utveckling:
"Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.