Skriv ut
Snabbfakta
Servettring (Läder)
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Läder & skinn
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2-3 v.
Material
Läder 2,5 mm tjockt
Uppgift

Eleven kan designa egna servettringar och få arbeta med grundläggande dekoreringstekniker.

Förberedelser

Ha tillhanda rätt tjocklek på läder.