Servettring (Läder)

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut
Elevuppgift
Servettring (Läder)

Du kan få tillverka servettringar i läder med olika dekoreringstekniker.
Du kan ha ett idéblad som stöd i arbetsgången.