Skylt (Läder)

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut

Bedömningsmatris: Skylt (Läder)

  Kunskapskrav
Förmåga Betyg E Betyg C Betyg A
Analysera och..

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.