Skriv ut
Snabbfakta
Tangrampussel
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Plåtarbete
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 3-4 v
Material
Plåt 0,5- 1mm
Uppgift

Utifrån ett idéblad tillverkar eleven ett Tangrampussel. 
Pusselmodeller finns i länk i undervisningsstödet.

Förberedelser

Använd plåt 0,7 - 1 mm i pusslet och 0,5 mm till asken. Klipp med gradsax alternativt plåtsax/guldsmedssax