Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Vart går nyckeln?
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 2 x 6 v.
Material
Olika men merparten i trä.
Uppgift

Fas 1: Eleven ska tillverka och anpassa en ”förvaring” för en speciell nyckel. (t.ex. bilnyckel, nyckeln till skattkistan, klädkammarnyckeln etc)

Fas 2: (Denna bör de inte veta om i förväg utan avslöjas efter de första 6 veckorna))
Nu ska de titta på (lottas ut) en kompis färdiga arbete från de första 6 veckorna. De ska sedan pröva och ompröva för att framställa ett alternativ till det första arbetet. De bör ta med sig något i form och design från exempel nummer ett.

Förberedelser

Var beredd som lärare att inspirera eleverna till att använda olika material och att kunna kombinera form, funktion med estetiskt uttryck.
Se gärna filmen med olika elevexempel.
Fokus ligger på kreativitet och betygskriteriet Att pröva och ompröva (se bedömningsmatris) samt hur man kan kombinera form och funktion tillsammans med ett estetiskt uttryck.