Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Vart går nyckeln?

Du får lära dig:

 • Lite om idéutveckling
 • Hur form och funktion kan och bör samverka
 • Hur man kan utveckla ett föremål

Du kommer att bedömas i:

 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
  Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.         


Uppgift: 

Tänk dig att du har en nyckel som ska få sig en förvaringsplats.
Du ska bestämma vilken typ av nyckel du arbetar med och anpassa designen efter den. (bilnyckel, utedasset, badhytten, pengaskrinet, husnyckeln, ditt rum, mopeden, etc.)

Du ska ta hänsyn till:

 • Form och funktion (materialval, tekniker och i vilken miljö ska nyckelförvaringen kommer att vara i?)

Du har 6 lektioner på dig att slutföra uppdraget i fas 1!

Under arbetat ska du fundera på, och gärna anteckna, varför du valde just den formen och uttrycket och hur du har arbetat rent praktiskt. Det kommer du att få skriva om.
Viktigt är att hålla din deadline och vara klar med fas 1 efter 6 veckor!

 

Fas 2: Du tilldelas någons nyckelförvaring från fas 1. Nu ska du ompröva och tillverka ett alternativ till det du har fått titta på. Bevara gärna något av form, funktionen/förvaringen, materialet eller det estetiska uttrycket och använd i ditt alternativ.
Du har 6 veckor på dig!