Blogg

Återgå till listan

Hemuppgifter Slöjd den 18 mars 2020

Här nedan följer några uppgifter som vi ifrån Uppgiftsbanken har uppdaterat och anpassat för hemundervisning.  Det är svårt när det gäller vårt ämne då vi inte kan kräva eller ta för givet att eleverna har samma förutsättningar i hemmet när det kommer till praktiskt arbete. Vi kommer att därför fortsätta att "förädla" vissa uppgifter i Uppgiftsbanken så att de går att använda som hemuppgifter. Därefter delar vi ut dem till er såklart.

Alla uppgifter är kopplade till Centralt innehåll och Kunskapskrav och går således att bedöma efter vårt förslag. Även om uppgifterna är vikta till olika slöjdarter kan man med fördel dela ut dem till hela årskullen då vårt ämne ju heter Slöjd.

Kommunikationen med eleverna får ni lösa själva men vi flaggar för att vi senare under våren kommer att sjösätta vårt eget "Klassrum" här på Terminsplanera.se där ni kommer att kunna kommunicera med era elever på olika sätt. Ni kan givetvis bedöma uppgifterna här nedan efter egna val av kunskapskrav men det kan ju vara skönt att ta beprövade genomarbetade förslag i dessa kristider. 

Har någon av er slöjdlärare egna bra hemuppgifter som ni vill att vi tar hand om och strukturerar upp efter vår mall så får ni gärna höra av er. Vi fixar till dem och delar med alla.

Ni får gärna kopiera upp materialet vi lägger ut eller ta delar av texter och skapa egna dokument. 

Lycka till och håll ut - Det blir väl snart bättre tider!

Vänligen Pelle Bohm, Karolin Wagner och Marcus Johnsson

 

Hemuppgifter som är öppna för alla. Fler är på gång!

År 7-9   Samverkan    Föremåls uttryck

År 7-9   Trä/metall     Svenskt trä

År 7-9   Trä/metall     Stålets förträfflighet 

År 7-9   Textil             Formgivning - Hemtex

År 4-6   Textil            Formge en T-shirts kollektion

År 4-6   Textil            Min medalj    

År 4-6   Textil            Min egen dalahäst

Ordfläta Trä/metall   Ordfläta  (ej kopplad till kunskapskrav eller CI.)

Uppgifterna är öppna fram till sommaren (ev. även längre vid behov).