Skriv ut
Snabbfakta
Formgivning - Hemtex
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Idéutveckling
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utveckla idéer..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
1-2v
Material
Papper, penna, färgpennor
Uppgift

Eleverna kommer att arbeta med formgivning och idútveckling och utifrån bestämda material formge ett föremål som skall säljas i en butik.  De skall rita en skiss och beskriva sin idé. 

Förberedelser

Eleverna måste ha tillgång till presentationen om de skall kunna göra uppgiften hemma.