Skriv ut

Undervisningsstöd: Formgivning - Hemtex

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter


Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.