Skriv ut

Undervisningsstöd: Formgivning - Hemtex

Det kan vara bra att skriva ut sidorna 5-11 i bildspelet så att eleverna kans se de olika materialpaketen.

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet


Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.