Skriv ut
Snabbfakta
Formgivning - Hemtex
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Idéutveckling
Förmåga
Välja och..
Betygskriterier
Utifrån syftet.., Utveckla idéer..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
1-2v
Material
Papper, penna, färgpennor
Uppgift

Eleverna kommer att arbeta med formgivning och idéutveckling och utifrån bestämda material formge ett föremål som skall säljas i en butik. 
De skall rita en skiss och beskriva sin idé. Detta är en teoretisk uppgift.

Förberedelser

Eleverna måste ha tillgång till presentationen om de skall kunna göra uppgiften hemma.