Skriv ut
Snabbfakta
Formge till ett barnrum
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Idéutveckling
Förmåga
Välja och..
Betygskriterier
Utifrån syftet.., Utveckla idéer..
Centralt innehåll
Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
En lektion
Material
Papper, penna, färgpennor
Uppgift

Uppgiften är en idéutvecklingsuppgift där eleverna ska, utifrån inspiration från fotot nedan, formge ett slöjdföremål som skulle kunna passa i ett barnrum.
Föremålet ska alltså inte tillverkas utan bara formges/designas.
Ex. Tändsticksasken som inspiration - En avlång kudde som har formen av en tändsticka. Applikation på baksidan är de tre stjärnorna.
Eleverna ska utförligt sätta ord på sin ide och motivera sina val av material och tekniker utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Förberedelser

Prata om vad en skiss är och vad den har för syfte och vad den skall innehålla.