Skriv ut

Undervisningsstöd: Formge till ett barnrum

Förmågor att utveckla    

  • formge föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.