Skriv ut
Snabbfakta
Vad bär jag för material
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Materialkunskap
Förmåga
Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Utifrån syftet.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
1-2 v.
Material
Papper och penna
Uppgift

Detta är en teoretisk uppgift där eleven skall undersöka sina kläder och få kännedom om olika textila material.
Uppgiften är bra att använda till distansundervisning. Eleverna kommer att bedömas i sin förmåga att motivera
materialval utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 

Förberedelser

Genomgång av bildspelet - Materialkunskap