Skriv ut
Elevuppgift
Vad bär jag för material

Du får lära dig:

  • Om olika textila material

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val

Uppgift

I dina kläder hittar du alltid en lapp (tvättrådslapp) där du kan se hur du som konsument skall ta hand om ditt plagg (tvätta, torka det) samt vart plagget är tillverkat.
Ta fram två av dina plagg, leta upp lappen inuti plagget (sitter på insidan i en söm). Ditt plagg kan ha 100% av ett material eller en blandning av flera material.
Fotografera lappen och lägg in fotot i ett dokument.

Svara på frågorna så utförligt du kan, använd sambandsorden för att föra ett längre resonemang.

  1. Är materialen du ser på lappen ett naturmaterial eller ett konstmaterial?
  2. Hur tillverkades ditt material, beskriv utförligt?
  3. Har tillverkningsprocessen av dina material någon negativ eller positiv påverkan på miljön, beskriv?
  4. Vilka egenskaper har materialen? Beskriv både positiva och negativa egenskaper.
  5. Om du skulle tillverka detta plagg, hade du valt att använda dig av samma material eller hade du valt andra material, beskriv varför?