Skriv ut

Undervisningsstöd: Vad bär jag för material

Förmågor att utveckla    

  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan, till exempel tenn, bomullstyg, teak och läder.

Uppgiftens syfte är att låta eleverna få insyn i vilka textila material man kan använda sig i av framställning av kläder.
Dessutom får eleven träna på att motivera sina val av material till olika klädesplagg utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Gå igenom uppgiften med eleverna där du konkretiserar kunskapsmålen.

Denna uppgift kan förslagsvis skickas ut via tjänsten Grupprummet här i Terminsplanera.
1.Öppna dokumentet/uppgiften här i uppgiftsbanken
2.Kopiera länken
3.Skicka den till eleverna! Voilá!